• Sevenmen
 • BennyTheBall
 • saddam
 • unitedsoupsfandom
 • chowmein
 • vimes
 • justynaz
 • retosik
 • qbshtall
 • Hypothermia
 • homeless
 • sticky
 • bloodrainbow
 • cannabis
 • dzony
 • smoke11
 • Sebeczek
 • Edgi
 • 1901
 • kaesz
 • nukot
 • nosiema
 • chonki
 • agateniaaa
 • xplorer
 • puddding
 • seksgrupowy
 • doublegj
 • zelbekon
 • sciera
 • kamizelka
 • BluNectarine
 • lefuck
 • Quarante-deux
 • szaaatan
 • rocketpenguin
 • mmateusz
 • magdziacz
 • MrLokaty
 • WolframowyKowal
 • blizniak33
 • cornisawesome
 • pesymista
 • deathbringer
 • fosgen
 • angelsdemon
 • wybuchmuzgu
 • markotna
 • gumovsky
 • centrumchujozy
 • DavyJones
 • orangeugarte
 • martinex
 • zlewkizpolewki
 • meeds
 • marczycho
 • Sunnyshadow
 • MsCaptain
 • rosomaq
 • mojprzyjacielzdrajca
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

9759 a393 500
as if the left door knew what was about to happen
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaKryptonite Kryptonite
Reposted fromgruetze gruetze viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Reposted fromFlau Flau viaTokyoMEWS TokyoMEWS
5438 3040
Reposted fromphilipp philipp viaKryptonite Kryptonite
9897 5f50 500
Reposted fromHereName HereName viaKryptonite Kryptonite
9657 c20f
Reposted fromteijakool teijakool viaKryptonite Kryptonite
9659 b532 500
Reposted fromteijakool teijakool viamushu mushu
Reposted fromgruetze gruetze
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaaynis aynis
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaforgoodandforbad forgoodandforbad
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
6280 1469 500
Reposted frommowmihou mowmihou viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaDaro92 Daro92
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi vianezavisan nezavisan
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl